Parning den 21 november 2021

e  SE UCH  DK UCH Casakromis Charlie " Loke " SE 40959/2014

u  Rednal Hopi Girl  "Asta"  SE 17137/2017

Valpar kommer att födas den 23 januari 2022

Leverans i slutet på marsRednal Hopi Girl   född 2017-02-04                                             Casakromis Charlie  född 2014-05-13

e Huset Kromi´s Bastian                                                                 e DK UCH  Dreamwishes Garp

u SE VCH Rednal Free Spirit                                                          u DK UCH  SE UCH Raasillan Blossom

ögon UA  (2017-03-29  2020-03-25)                                             Ögon UA 2021-10-29

HFH-A (Hyperkeratos)  fri                                                                HFH Bärare

vWD  (Von Willebrand´s sjukdom)  fri                                              vWD 1 Fri

HUU (Hyperuricosuria)  bärare                                                       Mankhöjd 44 cm

Mankhöjd  45 cm                                                                             Vikt 14 kg

Vikt  11,3 KG